2018 Gedichten-blogs

Gedichten-blogs

" Wie niet waagt wie niet wint-bezint voor gij begint "

Blog 580 De wereld slaat door (gedicht)

 

Versie 21-01-2018

De wereld slaat door (gedicht)

 

Vuur en woede

maken mij te moede,

eindeloos gereutel

wie waar zijn keutel

heeft gelaten,

in het huis

of op de straten:

marteling van Twitter-nep

de koning gaat reeds op een step

en laat zijn vliegtuig achter

in de voorgaande eeuw,

ik geeuw me te pletter:

kan het wat netter

roepen de netten van geest:

het is nog geen tijd voor het beest

dat alles zal ontwarren:

het is nu slechts wat sarren.

 

De ontknoping komt later

als er wat meer water

langs het beeld is gespoeld,

waarvoor het land

-ooit- was bedoeld!

 

Leo Besouw

Blog 579 Hemelpoort (gedicht)

 

Versie 18-01-2018

Hemelpoort (gedicht)

 

Wie wordt aan de hemelpoort

vergevingsgezind berecht,

hij die goed was èn slecht,

die shit-countries ontzegde

het recht om aan te kloppen

bij zijn land, die hand

en tand gebruikte

om zijn eigen land

als een stabiele genius

te zetten naar zijn hand,

en zijn plaats als eerste

misschien liet sneuvelen

in het zand van

woestijnige begeerte,

“de Knop” per ongeluk

door een kapotte chip

in het systeem vereerte

en met te grote spoed

ter hemelpoort arriveerde?

 

Leo Besouw

Blog 578 Bubbel-foon (gedicht)

 

Versie 15-01-2018

Bubbel-foon (gedicht)

 

Heb jij het nummer

van mijn bubbel-foon,

ik was in diepe droom,

verloor mijn kroon

op 't netwerk van mijn droom

en zag hem liggen, loom

op de bodem van de vijver.

 

Bij die vijver voerde ik de eenden

met schroom en karige korstjes tot

een graspol mij vloerde.

 

Ik verloor mijn evenwicht

en heel het koor

van vrienden en familie

verdween in het gore

water, ik wou bellen,

éen, éen, twee,

maar nee, het zat er

niet meer in,

ik moest terug

naar het begin,

en ging met hark en laarzen

het water in, maar wat er ook

van restte: slechts bubbels

om mijn pech te pesten:

nu zat ik voorgoed in de nesten...

 

Leo Besouw

Blog 577 Stil is (gedicht)

 

Versie 11-01-2018

Stil is (gedcht)

 

Stil is

mijn wil,

ik gil

niet langer

als een verdoolde

zanger,

maar leg mijn stem

aan banden, op de rem,

en langs de randen

van krakeel bedek ik

mijn keel met het

fluweel van wijze

overdachte woorden

die nimmer scoorden

op het groot toneel.

 

Welk lot mijn deel

zal zijn laat ik vrij

aan wie ik deel

mijn geheim van wie

wij werkelijk zijn...

 

Leo Besouw

Blog 576 Wie plat (gedicht)

 

Versie 08-01-2018

Wie plat (gedicht)

 

Wie plat op z'n bek gaat:

die zich ongeoefend

op glad ijs begeeft;

die zijn ogen sluit

voor onwelgevallig nieuws;

die de gladheid

van de tong niet bemerkt;

die zich niet vergewist

van de valkuilen op zijn weg;

die zijn hoofd te ver

in de wolken steekt;

die zijn vriend in een

handomdraai als vijand ziet;

die overloopt van eigenwaan

maar anderen niet ziet staan

tenzij ze hem bevallen:

hij zal uitglijden

en -ten langen leste-

plat op zijn bek vallen.

 

Leo Besouw

Blog 575 Heropstanding (gedicht)

 

Versie 04-01-2018

Heropstanding (gedicht)

 

Heropstanding door een hologram

is trending: het geeft je dood

een wending,

wat en wie je ook was,

de hologram-techniek

komt je van pas.

 

Zo is André Hazes

weer opgestaan,

Michael Jackson, Elvis

en Whitney Houston

gingen hem voor

in het koor van herrezen sterren,

Tupac en Ol' Dirty Bastard

kwamen ook weer terug van verre;

zelfs dode maanreizigers

maken misschien weer een kans,

wellicht samen met Roy Orbison

op een dans in zijn “Dreams”,

wie weet tot ziens …

 

Leo Besouw

Blog 574 In 2018 (gedicht)

 

Versie 02-01-2018

In 2018 (gedicht)

 

In 2018 verlos ons

van de populisten,

de narcisten,

de leugenaars,

de kwaadsprekers,

de huichelaars,

de oplichters,

de brandstichters,

de dieven,

de moordenaars,

de oorlogszuchtigen,

de geldwolven,

de gluiperds,

de wraakzuchtigen,

de veinzers,

de draken,

de monsters.

 

Maar wie zal ons verlossen,

wie heeft ze (zo) geschapen?

 

Leo Besouw

 

(N.a.l.v. “Het kwaad aankijken”

de Volkskrant 30-12-2017,

Sir Edmund pagina 79)

 

Vermaak u dichterlijk in 2018

Copyright: (door)linken: toegestaan;

knippen en plakken: nee;

vermenigvuldigen: alléén met mijn toestemming.

Blog 520 14-06-2017

 

Het geheim (gedicht)

 

Het geheim van de pijpen

is dat ze ten hemel reiken:

ze schreien al het verdriet,

maar bulderen ook

van de hoop die je niet ziet:

het orgel in de kerk

doet zijn werk

door hand en voet

van de mens,

maar verlangt te gaan

over de grens van

wat niet is te bevatten:

dood en nieuw leven,

weggaan en -geven,

voltooid verleden tijd

en groeiend heden,

dood of hoop

en de oproep

te geven

al wat er in je is

met verlangen naar

nieuw leven.

 

Leo Besouw

Blog 476 M'n (gedicht)

09-01-2017.

 

M'n (gedicht)

 

M'n ziel plakt aan mijn binnenste.

M'n mond krult zijn lippen

om niet langer te zwijgen.

M'n ogen zuigen begeerlijke beelden.

M'n voeten dragen een on-bestemming.

M'n oren horen sirenen en zuchten.

M'n armen zwaaien een welkom of afweer.

M'n geest is een onbekend beest.

M'n hart plakt zich vast aan m'n lief.

M'n knie buigt zicht teder.

 

M'n ziel knijpt zich weder

tot een telkens nieuw ik

in de maalstroom van

tijd en dingen die

goden steeds weer verzinnen

tot m'n licht wordt gedoofd...

 

Leo Besouw

 

 

Blog 370 04-01-2016:

 

Wat komt, wat is, wat was (gedicht)

 

Wat komt, wat is, wat was,

eens blijft slechts as,

maar desalniettemin

doe wel de was

en uw plas

op z'n tijd

mitsdien de eeuwigheid

u anders bij de benen grijpt

en trekt naar 't onder-

of boven-aardse.

 

Zucht, hijg en zweet,

alsof u niet beter weet,

want vandaag is uw opdracht:

maak er wat van

zolang het kan,

totdat de bodem van de beker

is bereikt en de

oneindigheid der schepping

in een grote, volle leegte

u ontstijgt.

 

Leo Besouw

 

Zie ook www.hetvrijevers.nl

 

 

Verwijzing

  • www.hetvrijevers.nl
  • www.schrijvenonline.nl
  • meldingen op LinkedIn en op twitter @LeoBesouw
  • www.uitgeverijaspekt.nl