. copyright: (door) linken: toegestaan;

knippen en plakken: niet;

vermenigvuldigen: aléén met mijn toestemming.


Scrol evt. een eindje door en je vindt de oudere van 2021...


Het nieuwste gedicht, van 2021, hieronder...

Blog 939 Versie 28-12-2021

 

Telescope (gedicht)

 

Wanneer ik de God

van het begin

met mijn James Webb

telescope binnendring

begint voor de wereld

een nieuw begin.

 

Met zijn diameter

van zes en een halve meter

en een “collecting area”

van 25,4 vierkante meter

zullen we beter weten

dan ooit gemeten

hoe lang de ster

van Bethlehem’s licht

onderweg was toen

zijn stralen de herders

kwamen halen naar

die nederige stal

waar ’n kind lag,

pasgeboren, waar we

al meer dan twintig

eeuwen over horen.

 

Brengt de telescope

ons tot de bron

van de vraag hoe

alles eens begon?

 

Leo BesouwBlog 938 Versie 22-12-2021

 

De Kerstwens (gedicht)

 

De Kerstwens

van Poetin

daar komt

niks van in

want de strijd

tussen oost en west

hoort tot verleden tijd!

 

Weg met bommen

en granaten,

weg met dreiging,

we moeten praten

over wat ons verbindt

wat wij van de vrede vind-

en wat ons garandeert

dat niemand iemand

bedreigt of molesteert.

 

Bidden om vrede,

vertrouwen op rede

en goede wil, zonder

dubbele bodems,

dat is wat ik bewonder,

en overigens duizend

keer gezonder!

 

Leo Besouw

 

Zie o.m. het artikel

“ Poetin wil…” in

de Volkskrant 21-12-2021

pagina 11, in “ten eerste”.Blog 937 Versie 18-12-2021

 

De Kerstballen (gedicht)

 

De Kerstballenbak

bleek een wrak

toen Omikron

zijn nieuwe lied zong.

 

Het kabinet

was er wel uit:

de school die sluit

een week eerder

dan verwacht:

niemand anders had

de toekomst in pacht,

en ook de ballenbak

werd voor groot en klein

een nu verboden terrein.

 

Blijft nog de Kerstmuts

om met vieren

per bezoek nog wat

te kwartetten;

verder is het wachten

op het spel van Omikron

en Kabinet`s

nieuwe zetten.

 

Leo BesouwBlog 936 Versie 13-12-2021

 

Eten en (gedicht)

 

Eten en drinken,

poepen en plassen,

een beetje seksen,

en dat was het dan,

of is er meer

onder de hemel

op die aarde,

is er meer van waarde

waar de mens naar aardde

boven het dier,

is het misschien plezier

en de lol en de lach

die ons van de dieren

onderscheiden mag?

 

Over het hiernamaals

wil ik het nu niet hebben,

mogelijke beloften daarover

komen mij voor

als uiterst tijdelijke

spinnenwebben…

 

Leo BesouwBlog 935 Versie 06-12-2021

 

Wat is geluk (gedicht)

 

Wat is geluk:

één roos in je tuin,

een duim van

een kinderhand omhoog,

een dak boven

je hoofd: je blijft droog,

geen geknor

(van je maag),

een jas met hoge kraag

(in de winter),

genoeg geld op je bank

(dan ben je

geen Jan Splinter),

een lach van je min:

dan heb je weer zin,

een lekker warm hol,

dan heb je

(wellicht) ook lol…

 

Maar ’t allermeest:

een rustig hart,

een vrije geest,

een gevoel dat je

(net) in het licht

bent geweest…

 

Leo Besouw

Blog 934 Versie 29-11-2021

 

De uitvaart (gedicht)

 

De uitvaart

in besloten kring,

en dat is een ding:

wie bij leven

oppervlakkig

is gebleven

gaat het niet aan:

cremeren of resomeren,

begraven in ’t bos,

in de natuur of gewoon

een plek op ’t hof:

het gaat je niets aan,

jij was er niet toen

het ’t leven betrof.

 

Is dat een hard gelag,

heb je nu spijt

omdat je ’t niet zag

hoeveel hij/zij

om je gaf,

of was je gewoon

wat achteloos:

er komt nog wel

een dag waarop

ik het goed maken mag?

 

Wie zich meer bewust is

van de voortrazende tijd

voorkomt wellicht

te late spijt…

 

Leo BesouwBlog 933 Versie 21-11-2021

 

De man (gedicht)

 

De man met de zeis

zal ons, eens, komen halen,

hij zal niet dralen

op wie hij het heeft voorzien,

ben ik het, ben jij het,

zijn beslissing is kien,

moet bijdragen tot

het husselen der zielen

zodat als bij het graan

op die plaats nieuw leven

kan ontstaan.

 

Het maaien der tijd

is hem opgedragen

en hij kwijt zich

van zijn taak,

al plengt hij daarmee

tranen, nieuw leven

komt ervoor in de plaats,

zodat hij er voor waakt

dat geen een zich

onsterfelijk maakt.

 

Leo BesouwBlog 932 Versie 11-11-2021

 

Vechten (gedicht)

 

Vechten tegen de bierkaai

is niet fraai:

leg je bij de feiten neer

anders doet het straks

heel erg zeer.

 

Van overmacht

heeft geen mens terug

al heb je nog

zo’n rechte rug:

is je vijand je te sterk,

dan helpt geen moederziel,

zelfs geen ware kerk.

 

Wat rest is overgave

 -voor nu- en hopen op

een toekomst die zich

eens zal melden:

“we zijn bevrijd van ’t kwaad”,

zeggen we dan te laten gelden.

 

Leo Besouw.


Blog 931 Versie 06-11-2021

 

Wie raakt (gedicht)

 

Wie raakt

de weg kwijt

in corona-tijd,

wie raakt

het spoor bijster

van de stappen

van het virus,

wie zoekt het

in een booster,

moet het met kapjes

of wat noester,

moet de anderhalve

meter terug,

moet het schudden

der handen blijvend

van tafel, het kussen

slechts in de lucht,

alleen het boeren

en winden nog als

toegestane klucht?

 

Wie er nog een touw

aan vast kan knopen

kan zich misschien

laten dopen in

een nieuw geloof

in burgerschapszin

of is ieder daarvoor

misschien al te doof?

 

Leo Besouw

 

P.S. Zie bijv. ook

de column “De

coronacrisis is

inmiddels een

burgerschapscrisis”,

in de Volkskrant

01-11-2021, pag. 2Blog 930 Versie 03-11-2021

 

Rituele binding (gedicht)

 

Rituele binding

doet niet aan

waarheidsvinding

maar bevestigt

het verhaal

van commandant

of kardinaal

in een taal

die in een rite

het gewicht krijgt

van een mythe.

 

Dit spel te doorzien

is wellicht als

de dwaasheid

van Halloween:

“je snoep of je leven”:

heb wat geduld,

het duurt maar even

en je bent er

(mogelijk) mee verguld…

 

Leo BesouwBlog 929 Versie 27-10-2021

 

Kent u het verhaal (gedicht)

 

Kent u het verhaal

van de pijnstiller

OxiContin die als killer

gaat aan kop

van de onnatuurlijke

doodsoorzaak en als een strop

om de makers ervan

leek te worden gelegd

in een rechtszaak

bij het faillissementsgerecht?

 

Maar in de VS is het

soms niet wat het lijkt:

ze kwamen weg met

een schadevergoeding

van vier miljard,

en hun Zwitserse

bankrekening werd

hun nieuwe Yard,

de Sacklers met

hun “Perdue Pharma”

niet langer getart.

 

Hun liefdadigheidsmasker

viel met het boek

“Empire of Pain”

waarvan in het Nederlands

“Het pijnstillerimperium”,

door Radden Keefe, verscheen.

 

Leo Besouw

 

P.S. Zie (ook) het artikel

“Rijk door mensen

verslaafd te maken”,

de Volkskrant 16-10-2021,

Opinie, pagina 13-16...


Blog 928 Versie 20-10-2021

 

Het getal (gedicht)

 

Het getal

van het beest

dat er is geweest

zonder dat de geest

snapte hoe het zat:

het algoritme  dat

het in zich had

bleef verborgen,

zodat wij zonder zorgen

al het afwijkende

geruisloos zouden worgen.

 

Dat alles op wereldschaal

gaat met de mensheid

aan de haal…

 

Leo Besouw

 

P.S. Zie (evt.) ook de Volkskrant,

16-10-2021, Katern Boeken p. 7-9

“We leven als goudvissen…”Blog 927 Versie 14-10-2021

 

Als de bomen (gedicht)

 

Als de bomen

de hemel kronen,

de zonen boven

het groen uitkomen,

de ouders zijn bekomen

van hun midlife regionen,

is de gang naar grootheid

meer dan voorgenomen

en de dromen

naar de toekomst

zullen een gewisse aan-

vang hebben genomen…

 

Leo BesouwBlog 926 Versie 08-10-2021

 

In de luwte (gedicht)

 

In de luwte

van de leugen

wil de complotdenker

graag deugen:

ontworteld in

het dagelijks bestaan

kan hij/zij de waarheid

niet meer aan

en verliest de utopie

van gedeelde gelijkheid

voor iedereen die

zijn hoop heeft verloren

in het bestaan

van engelenkoren

die ons zouden troosten

wanneer wij elke hoop

op echte gelijkheid

zouden hebben verloren

en aldus in eenzaamheid

droevig in ons on-

vermijd’lijk lot

roemloos zouden smoren…

 

Leo BesouwBlog 925 Versie 25-10-2021

 

’t Besef (gedicht)

 

’t Besef dat ‘t

de laatste keer kan zijn:

leg de poëzie

over de knie

in de Nacht

van de Poëzie,

knijp het

in de billen

zoals je zou willen,

haal de schaamte

er van af,

sta nog één keer paf

van wat het brein vermag.

 

Sta met Remco in de rij,

hoor die Claudia de Breij,

bunker nog één keer

in Het Gegeven Paard,

grijp de poëtische ziel

bij de staart,

laat het bed

op afstand

en ban corona voorgoed

van straat en staat!!!

 

Leo BesouwBlog 924 Versie 27-09-2021

 

Als die parachutisten (gedicht)

 

Als die parachutisten

eens wisten

van de listen

van de Duitsers

en hun lot,

voor het oog

van de mensen

en van God…

 

Hangend in de lucht

en onder schot

van de vijand

lieten velen het leven:

de victorie voor

de 1900 man

duurde maar even:

het was een brug te ver

en Duitse toepen

en een te hulp geroepen

Panzertruppe maakten

korte metten met het

ontzetten van die brug

bij Arnhem en liet

de bezetting in

Noord-Nederland toen

(september ’44) nog

maanden in stand.

 

Leo Besouw

 

N.B. Gemaakt bij

de Airborne-herdenking

september 2021.Blog 923 Versie 23-09-2021

 

In naam van de koning (gedicht)

 

In naam van de koning

kregen wij geen melk en honing,

zo leerden de gedupeerden

van de toeslagenaffaire,

waarvan ook anderen begrepen

dat burgers eerder

worden uitgeknepen

dan worden gediend.

 

In “Alleen tegen de staat”

op tv, zag je moedige

vrouwen verpletterd door wee,

en leeg gestreden,

uiteenzetten wat ze leden

onder ’s lands staats-

bureaucratie, die immuun

voor de menselijke maat,

sommigen katapulteerden

naar de rand van de straat.

 

Dat alles, uiteindelijk,

in naam van de koning,

die zich wellicht wat

anders had voorgesteld

bij zijn plechtige kroning…

 

Leo Besouw

 

P.S. Zie de Volkskrant

21-09-2021, pag. 2:

“Als hij zelf zijn troonrede…”

en op het web 21-09-2021,

14:33, de Volkskrant:

“Gedupeerden toeslagenaffaire…”Blog 922 Versie 18-09-2021

 

Hersentransplantaat (gedicht)

 

Ben ik te laat

voor een hersentransplantaat

of wordt zoiets

alleen een plan

voor miljardairs

als Jeff Bezos

of een gelijkwaardig man?

 

Stel je krijgt een

ouderdomsziekte,

kun je je dan laten

verjongen op bepaalde

delen van je lijf

en/of is de ziekte

dan te helen?

 

Hoever kun je gaan

in experimenten

met dementen of

lijders aan andere kwalen

die in de hersens

zijn te achterhalen?

 

Welke (medische) industrie

ziet hier mogelijk

het licht, of is het

voor zover ik zie

slechts dromerij,

en moet eenieder,

rijk of arm, eens

op de knie en op de rij

voor ’smensen laatste

gang door pijp

of onder zoden

of zerk of natuur-

begraafplaats op de hei?

 

Leo Besouw
Blog 921 Versie 11-09-2021

 

Stel… (gedicht)

 

Stel (80) bestelt

bankstel, zij

denkt dat hij honderd

wordt, voor dat

hun wereld instort;

welk een hoop

is vermetel, en welk

reëel, welk lot

valt wie (van de twee)

(of samen) ten deel,

wat staat er in de sterren

of in de handpalm

geschreven, waar zullen

zij samen, of ieder

voor zich, op de

gepaste tijd voor beven?

 

Leo BesouwBlog 920 Versie 08-09-2021

 

Ik heb niks tegen (gedicht)

 

Ik heb niks tegen

het klimmen der jaren,

tegen grijze haren

of het bedaren

van heftige gevoelens,

ik heb slechts vermoedens

van het sloopwerk

van de tand des tijds.

 

Ik probeer nog te groeien,

m’n lezers te boeien,

m’n lopen op de trap

des levens gestand te doen,

te passen in de schoen

die mij verder draagt

naar het lot en de

bestemming die  mens

en Heer ’t meest behaagt…

 

Leo BesouwBlog 919 Versie 01-09-2021

 

Wie weet (gedicht)

 

Wie weet er wat van,

van de kraamkamer

van de Taliban,

welke verzen zijn

het meest geliefd,

welke “fouten”

het meest gekliefd,

welk(e) waar wordt

straks het meest verkocht,

waar vliegt het nieuw’

regime het meest

uit de bocht?

 

Wie kan er daar

de toekomst voorspellen,

wie zullen zij aanzien

voor lellebellen,

en wie voor getrouwen

waarmee zij hun land

kunnen opbouwen?

 

Wie onder de sterrenhemel

komt verder dan

stamelen in het ongewisse,

wie zal zich misschien

(opnieuw) vergissen?

 

Leo Besouw.Blog 918 Versie 28-08-2021

 

De wereld (gedicht)

 

De wereld is een worsteling:

de tijd jaagt ieder

over de kling.

 

’t Is dat ik zing

en dicht en dans,

anders geloofde ik

het niet: er komt

een eind aan al

het verdriet.

 

Sla uw slag, vandaag,

grijp je kans bij de kraag,

pak je feit en kans

voordat de tijd voor je

neus verglijdt…

 

Leo BesouwBlog 917 Versie 23-08-2021

 

Nog tien jaar (gedicht)

 

Nog tien jaar

om te schrijven,

dan nog tien jaar

om te verschrompelen

hoor ik mijzelf mompelen...

 

In gedachten kijk ik

jaren vooruit,

maar mijn blik

op vandaag stelt

mij niet altijd gerust,

want wat de toekomst

brengt is ongewis:

er is zoveel mis

met het klimaat

en het zaad der wijsheid

raakt misschien onklaar,

en als de wapens

ergens zwijgen liggen

ze misschien voor

ander onheil klaar…

 

Leo BesouwBlog 916 Versie 19-08-2021

 

Afgang (gedicht)

 

Wat is een afgang?

Vraag het een Afghaan,

vraag het een Rus,

vraag het een veteraan

of een Amerikaan

van onbesproken of

juist wel besproken

gedrag, vraag het

een journalist of

een expert in list

en bedrog, vraag het

een ouderwetse mof,

of een fietsendief of

een dame van gewenst

of ongewenst gerief.

 

Waar zie je de

“werkelijkheid” voor aan,

wanneer feiten van

leugens of gespeeld

optimisme zijn ontdaan,

wie stelt die waarheid

vast, wie is daarbij

wie tot last?

 

Het nu is nu, maar

wat zal het straks zijn,

hoe loopt de geschiede-

nis af of houdt hij

niet op, en verrast ons

met deze of die strop,

met zijn eigen eigen-

wijze tijd en kop?

 

Leo Besouw


Blog 915 versie 13-08-2021

 

Het lot (gedicht)

 

Het lot:

geboren worden,

paren en baren

(niet ieder),

sterven (ieder),

iets nalaten

(niet ieder).

 

En dan:

een eeuwig niets

(of toch) post mortem

een veeg uit de pan

of nagelaten roem

(niet ieder),

tot slot: geen woord,

alleen het (nagelaten)

lot…

 

Leo BesouwBlog 914 Versie 10-08-2021

 

Wandelen (gedicht)

 

Wandelen tussen

de sterren:

wie zal ons

de weg versperren

naar ons uiteindelijke

doel: de rechterstoel

van God die alles schiep

van vuur en water,

aarde en lucht,

voor wie geducht

zijn pad bewandelt

en handelt in de geest

zoals het ooit bedoeld

moet zijn geweest? …

 

Leo Besouw


Blog 913 Versie 05-08-2021

 

Afzwaaien (gedicht)

 

Wanneer gaat het virus

nu eens afzwaaien,

is het wanneer de haaien

zeegras zullen vreten,

wanneer de koeien

groene zeep eten,

wanneer de schapen

zich op de borst trommelen,

zoals de apen doen

wanneer ze denken:

niemand kan mij meer raken?

 

Is het wanneer

de artificial intelligence

alle codes kan kraken,

wanneer de geleerden

de steen der wijsheid

zullen smaken,

wanneer de dominees

met de vrucht

uwer gebeden

de hemel zullen raken?

 

Of wachten we

 -met of zonder prik-

maar af, totdat

dat maffe, maar gemene

virus zelf besluit

z’n mutaties maar

te staken, en door

plots af te zwaaien

onze menselijke ijdelheid

treffend weet te raken?

 

Leo BesouwBlog 912 Versie 28-07-2021

 

Is de duivel (gedicht)

 

Is de duivel zwart,

is de heksenwaag zwart,

is de brandstapel zwart,

waarom is “zwart geld”

zwart, spreken we

over “zwarte dagen”,

elkaar “de zwarte piet”

toespelen?

 

Is Quinsy Gario zwart

of werd ie zwart gemaakt,

is Angelo Becciu

(kardinaal) zwart ge-

worden door duistere

praktijken met “zwart

geld”; wat is dat toch,

“wat het daglicht niet

kan velen” en ons

(denken) donker maakt?

 

Bestaat er “zwart licht”,

of is het slechts de

“antimaterie” van wat

wij voor waar houden?

 

Leo Besouw

 

P.S. Zie de Volkskrant

27-07-2021, pag. 2 en 31.Blog 911 Versie 26-07-2021

 

Geen peil (gedicht)

 

Geen peil op te trekken:

de goden werken

als gekken:

het water uit

de hemel,

het D-virus

uit de bij-kapel,

God weet tot

welk peil

het onheil

zal stijgen.

 

Zo doet het (D-) virus

in één week

in Holland meer dan

vijfvoudig zijn best,

vergeleken  met

het vorige rampjaar,

zo las ik net

in de krant.

 

En dan: het Zuiden

van het land,

waar men zich

met zakken zand

moest wapenen

om iets meer land

te redden van

de hoogste stand

van het water

ooit gemeten, hier

en in het buitenland.

 

Is dit alles nu

een teken dat we

de vreze Gods

zijn ontweken, of

hebben we ons

onvoldoende gekweten

van de zorg ons

door de hoogste

Baas toegemeten?

 

Leo Besouw


P.S. Zie de Volkskrant 21-07-2021,

voorpagina.

Blog 910 Versie 17-07-2021,

gemaakt 13-07-2021.

 

Branson (gedicht)

 

Branson kreeg hem

80 kilometer omhoog:

hij hield het er droog

in zijn Virgin en

zweefde vier minuten

gewichtloos en z’n vriend

Bezos boos, omdat

Branson de roos

van prestatie eerder

muntte dan zìjn

geplande exploratie.

 

Krijg je hem tachtig

of honderd kilometer hoog

is de strijd tussen

die twee was de vraag.

 

De vrouw van Branson

vond het allemaal

maar gekkenwerk:

ze verklaarde in The Daily Mail:

“ga je gang maar”, maar

als het mislukt: “ik kom

niet naar je begrafenis”.

 

Hoeveel “hoge moed”

wil je hebben om het

desnoods voor eeuwig

zonder je vrouw

te willen stellen?

 

Leo Besouw

 

P.S. Zie ook het artikel

“Schoolverlater die

de ruimte invloog…”,

de Volkskrant 13-07-2021,

pagina 31.Blog 909 Versie 10-07-2021

 

Genieten (gedicht)

 

Geniet van dans en muziek,

geniet van poëtische lyriek,

geniet van de bloemen

om God en de bijen te roemen,

geniet van de lach

van een kind,

geniet van een maaltijd,

waar je die ook vindt,

geniet van de aanblik

van een betoverend sculptuur,

geniet van het leven

als opdracht gegeven

door een Schepper

die het niet even

zomaar voorbij laat gaan,

maar die jou op dat

moment echt ziet staan…

 

Leo BesouwBlog 908 Versie 02-07-2021

 

Glibbergeil (gedicht)

 

Glibbergeil stokpaardjes

rijden lijkt door

de Fidesz-partij

niet te vermijden:

een particuliere Chinese

campus met overheidsgeld,

het ontnemen van

onderzoeksfondsen

aan de oude Hongaarse

universiteiten, gezien

als bolwerken van

de oppositie en meer

omleidingen van staats-

eigendommen naar Fidesz-

vrienden: het is

om te grienen.

 

Onderwijl worden burger-

rechten weggekapt,

want iedereen snapt

dat  weghouden van

reële identiteit

tot ongelukken leidt.

 

Het machtsspel bedient

zich van maskerade

en onbalans van feiten,

ten eigen voordele van

de huidige autoriteiten.

 

God zegene deze

ingrepen niet;

’t is wel de vraag

of Ie ze ziet…

 

Leo Besouw

 

P.S. Zie het artikel

“Europa ziet…” in

Opinie en Debat, de

Volkskrant 25-06-2021,

Pagina 27.
Blog 907 Versie 25-06-2021

 

Het begint (gedicht)

 

Het begint

in ’t donker

en het eindigt

in ’t donker:

alle leven

vindt er zijn oorsprong

en zijn einde.

 

In de tussentijd,

tussen oerknal

en ineenstorting

van het heelal

voltrekt zich

het drama van

geboorte en dood,

van het leiden

en lijden van een leven,

soms op de wal,

soms verdwaald

in een sloot, van

niet na te vertellen

geluk of nood.

 

Toch zijn er biografen

die het wagen

na te vertellen wat

kopstukken hebben

gedaan in woord

en daad in dit

ondermaanse bestaan.

 

Leo Besouw

 

P.S. Mede n.a.l.v .het

lezen van de biografie

van Erasmus door

Sandra Langereis

( vijf “ballen” wat mij betreft).Blog 906 Versie 19-06-2021

 

Tattoo (gedicht)

 

Tattoo

is geen taboe:

op de hand

en op de knie,

op de rug:

daar heb je

niet van terug;

rechterarm

nog wat bleek,

linkerarm bezweek

onder de expressie

van de dame

met tevens fraai

gevulde lippen:

wie kan daar dan

nog aan tippen?

 

Zomaar in een

zomerse trein ,

waar ’t hart

en ’t zicht

even vol

van kan zijn…

 

Leo BesouwBlog 905 Versie 12-06-2021

 

Knielen (gedicht)

 

Knielen kan men

voor de koning,

voor de tsaar,

voor de Heere,

voor de kerk,

voor z’n baas,

voor BlackLivesMatter,

of voor een dwaas.

 

Wat betekent het gebaar,

is het niet:

wiens brood men eet,

wiens woord men kweelt,

wie hielen likt

lijkt (op het oog)

’t minst getikt?

 

Leo Besouw

 

P.S. Zie evt. ook

“Knielen of niet knielen…”

in de Volkskrant,

do. 10 juni 2021, pag. 24.Blog 904 Versie 05-06-2021

 

Gekapt en ongekapt (gedicht)

 

Gekapt en ongekapt:

als je ’t maar snapt

zolang het virus

er nog is:

want alle hekken los:

dan gaat ’t mis

en komt ie op herhaal,

voor sommigen misschien

alsnog fataal.

 

Al is ’t geen gezicht:

het dragen van ’t kapje

is her en der nog steeds

verplicht, en voor wie

‘t snapt, van groot moreel

gewicht (al ben je

voor jezelf niet bang,

misschien) …

 

Leo BesouwBlog 903 Versie 05-06-2021

 

Ik ben met (gedicht)

 

Ik ben met

Erasmus aan

het stoeien:

hij haalt

oude koeien

op in het oud-Grieks,

dat doet hij

niet voor niets,

want vroege kopieerders

maakten van veel teksten

potjes-Latijn

en dat vond Erasmus

niet fijn.

 

Zo creëerde hij

een nieuwe en

oorspronkelijker

Hieronymuseditie

in 3688 pagina’s

op groot folioformaat,

kostend acht Rijnse

goudflorijnen,

en ontwierp hij

”de betere bijbel”,

het “Novum Instrumentum”

(1516) met het advies

“weeg af of het is

veranderd in iets beters”.

 

Dit alles lees ik in een pil

van 784 bladzijden,

een must voor wie dat wil…

 

Leo Besouw

 

P.S. Het betreft het boek

“Erasmus dwarsdenker”

een biografie, door

Sandra Langerijs,

Bezige Bij, 2021.Blog 902 Versie 29-05-2021

 

Gewenste waarheden (gedicht)

 

Gewenste waarheden

smeden de ergste leugens:

heil aan de zelfwerkzaamheid,

dan heeft iedere bejaarde

het opperste profijt

van zijn zelfstandigheid,

al is hij ook alleen:

hij hoeft nergens anders heen:

netflix komt wel bij

hem thuis, zelf-fix:

hij is niet echt alleen

zo werd verkondigd

door de jaren heen

van opvolgende kabinetten:

met minder geld

meer doen, dat

zijn pas zetten!

 

Leo Besouw

 

P.S. Lees “voor de aardigheid”

de column van Sheila Sitalsing,

de Volkskrant 29-05-2021,

pagina 2: “Meer doen…”Blog 901 Versie 29-05-2021

 

Het kinderlijkje (gedicht)

 

Het kinderlijkje

op het strand

in Libië

stond in de krant.

 

Het liep

wat uit de hand:

het Libische leger

heeft het maar

begraven: geen gezicht

voor mensenogen

die gedogen dat

alarmsignalen op

die Middellandse Zee

niet mogen bogen

op herkenning door

diezelfde ogen,

die het drama

wilden missen

door te gissen

dat de ngo’s

daar hun taken

niet zouden verzaken.

 

Maar wat wil je dan:

ogen sluiten door

de ngo’s te frustreren

en tegelijkertijd

zichtbare rampen

hopen te weren?

 

Leo Besouw

 

P.S. Zie de foto + tekst

in de Volkskrant

27-05-2021, pag. 17Blog 900 Versie 23-05-2021

 

De geest (gedicht)

 

De geest

is een beest:

voor je ’t weet

is ie geweest

en zet je bedeesd

eerste stappen

op een weg

waar je nog nooit

bent geweest…

 

Leo Besouw

 

P.S. Denk aan Pinksteren…Blog 899 Versie 22-05-2021

 

Als ’t geweld (gedicht)

 

Als ’t geweld

in het hoofd

is verschenen,

vliedt de vrede

van jaren snel

henen, zullen

de mensen weer

wenen om ’t verlies

van hun geliefden

om hen henen,

waar bommen

als trommen van

gedegenereerd denken

inslaan op de wenken

van heersers die denken

met geweld hùn

vrede te schenken…

 

Leo BesouwBlog 898 Versie 15-05-2021

 

China compleet (gedicht)

 

China compleet

dat is omdat

ik nu een mars eet

en de Chinezen

op de rode planeet

er een ruimtevaartuig

door de Chinese

ruimtevaartorganisatie

”Zoektocht naar

de hemelse waarheid”

de “Zhurong-rover”

hebben geplaatst.

 

Is dit nog wel

te vertrouwen door

Amerika-getrouwen

die dachten te mogen

bouwen op de

Amerikaanse superi-

teit tot in (de

afzienbare) eeuwigheid?

 

Leo Besouw

 

P.S. Zie NOS Nieuws (-app)

15-05-2021, 04:05Blog 897 Versie 15-05-2021

 

…dag (gedicht)

 

Moederdag

Vaderdag

Omadag

Opadag

Papadag

Dierendag

Vogeldag

Vissendag

Vlegeldag

Vakantiedag

Vrije dag

Trouwdag

Wasdag

Gehaktdag

Sofdag

Baaldag

Bevrijdingsdag:

de lest ’t best

van allemaal…

 

 

Leo BesouwBlog 896 Versie 08-03-2021

 

Wanneer de vogels (gedicht)

 

Wanneer de vogels

hun avondgebed

zingen en zich

door bloemen omringen

op het Wageningse

Arboretum, klinkt

een perpetuum mobile

door tot het gehoor

van de enkele mensen

die daar nog wandelen

en geheel volgens

hun wensen zich wanen

in een aards paradijs.

 

150.000 jaar geleden

kwam hier het ijs

naar beneden en duwde

een wal van zand

en steen naar de plek

waar voorheen de eerste

(symbolische) steen

werd gelegd voor

’t genot wat de mens

werd toegezegd

door een Schepper

die reuzegoed was

onderlegd…

 

Leo BesouwBlog 895 Versie 01-05-2021

 

Pas als (gedicht)

 

Pas als

mijn ogen

niemand meer

bekoren wil ik

behoren bij

de engelenkoren,

die elk verdriet

smoren in hemels

gezang en geen

wolken of duivels

’t eeuwig geluk

nog kunnen storen,

dan ben ik nergens

meer voor bang…

 

Leo Besouw


Blog 894 Versie 28-04-2021

 

Nu Trump (gedicht)

 

Nu Trump is gevallen

komen er in Europa

andere vazallen

van kapitaal

en trotse identiteit:

Orbáns Fidesz

voert haar strijd

op om ook universiteit-

en te privatiseren

en zo het voorbeeld

van de oud-communisten

te eren die (in 1989)

hun kapitaal wisten

veilig te stellen door

de bevolking bedrieglijke

verhalen te vertellen.

 

Leo Besouw

 

P.S. : voor meer info:

Zie de Volkskrant

28-04-2021, pagina 9:

“Regering -Orbán…”Blog 893 Versie 24-04-2021

 

Laat uw borsten (gedicht)

 

Laat uw borsten

springen in de zon,

licht uw voeten

van het gazon,

spring in het water:

zorgen voor later,

zwem als een vis

voor wie geen hindernis is,

stoot uw hoofd

ten hemel, doe

niet aan gezemel,

spring vrij en blij

in het bos en op de hei:

want het is lente

en de zon laat zich

weer gaan en speelt

zijn spel in wissel

met de grote volle maan!

 

Leo BesouwBlog 892 Versie 19-04-2021

 

M’n rechterknie (gedicht)

 

M’n rechterknie

en m’n linker teen,

waar moet dat heen

als ik Jacobs ladder

moet bestijgen,

kan mijn lijf dan wel

beneden blijven

en alleen de ziel

naar de hemelpoort?

 

Als dat Petrus

dan maar niet stoort,

want ’t is niet

zoals het hoort:

het lijf mag niet

beneden blijven,

want op de laatste

dag als wij allen

zullen verrijzen

zou het lijf wel eens

zoekgeraakt kunnen zijn,

en dat stoort

het eindspel waarin

wij allen zalig zullen zijn…

 

Leo Besouw
Blog 891 Versie 12-04-2021

 

De hunkering (gedicht)

 

De hunkering

naar het smelten,

het zaaien

en paaien,

de warmte,

’t weldadig gevoel,

voldoening van

voorgenomen dromen,

het leven volkomen

als voorgenomen:

wie wil daar niet

op inzoomen?

 

Leo BesouwBlog 890 Versie 05-04-2021

 

Gordt aan (gedicht)

 

Gordt aan

de vleugels

der waarheid:

schep klaarheid

over wie uw vriend

of vijand is,

wie u verried

met een valse kiss,

of was u het zelf

die drie keer

was vergeten

de waarheid die

u zelf heeft geweten?

 

Hoeveel keer heeft

de haan gekraaid

voordat u, als de rots

van het land,

bitter moest wenen

nadat u aan de tand

was gevoeld door

dienaren van het land?

 

Waarop kan ’t volk

vertrouwen als de

bouwers van ’t land

teveel op zilverlingen

rekenen van ‘t

grootkapitaal, en u

de liefde voor de waarheid

bent vergeten?

 

Leo BesouwBlog 889 Versie 29-03-2021

 

Covid-ontkenners (gedicht)

 

Covid-ontkenners

zijn volksmenners:

zij gaan luchtigjes

over lijken, en

zeggen : niet zeiken

over een “griepje”

dat slechts wat

“dor hout” zal raken.

 

Met hun leugens

en hun ontkennen

jennen zij de legers

van verplegers, en

beledigen de getroffenen

die dierbaren verloren

en anderen die nog lijden

onder de gevolgen

van hun besmetting.

 

Van de ontkenners

geen redding, maar

meer rampspoed

in de bedding van

deze moeilijke tijd…

 

Leo Besouw


Blog 888 Versie 22-03-2021

 

Voor de laatste keer (gedicht)

 

Voor de laatste keer

paren en dan de

eenzaamheid als van

een klok, waarvan

de kleine wijzer

zoek is, en de grote

wijzer werkeloos lam

naar beneden hangt?

 

Ik ben niet bang,

al ligt het verleden

achter het behang,

de onzichtbare

secondewijzer

van het hart

doet het nog wel

en iedere klop is er een,

en die telt.

 

Al tikt de klok

niet meer, zoals

het bed kraakte

in ’t spel van liefde,

wat ik vertel is net

als de tijd, niet

van eeuwigheidswaarde,

maar slechts de wijsheid

van een bejaarde…

 

Leo BesouwBlog 887 Versie 16-03-2021

 

De vogels (gedicht)

 

De vogels

zingen weer,

de lente tegemoet,

want weer of geen weer,

dat is wat weer

met vogels doet.

 

Leo BesouwBlog 886 Versie 11-03-2021

 

Waarom is de lucht (gedicht)

 

Waarom is de lucht

zo grijs en onbekomen;

van de zómer

wil ik dromen,

van de zon die de knoppen

van de bomen doet

openspringen.

 

En van bloemen wil

ik dromen, in ’t veld

en op de akkers kleuren

van groen, naar geel,

naar rood, van kroos

tussen de eenden in de sloot.

 

Van zon en maan

wil ik ’t bestaan

ervaren, vanachter

de wolken nieuw leven

zien baren, pril

in de weiden de

lammeren en hun

moeders horen blaten:

nieuw leven, met zon

en maan de aarde raken…

 

Leo BesouwBlog 885 Versie 06-03-2021

 

Waarom stroomt (gedicht)

 

Waarom stroomt

de rivier?

Is het omdat ie

niet anders kan?

Is het omdat ie

niet weet hoe ’t kwam?

Is het doodsimpel

zijn lot?

Is het omdat ie

gevangen was,

en wil ontsnappen?

 

Zijn vloeien kent

geen end,

slechts zijn boorden

zijn onbestemd,

die hij soms overtreedt

als was hij

een gevaarlijk serpent.

 

In ’t voorjaar

komt ie tot kalmte,

de veerman bekend,

die zet weer over

zoals ieder gewend…

 

Leo Besouw


Blog 884 Versie 26-02-2021

 

Compostbak (gedicht)

 

Het leven is

een compostbak:

we moeten van alles

verteren en verwerken,

fermenteren, terwijl

sommige zaken niet

of slecht willen verteren,

andere weer snel omgezet

in genot of welbehagen…

 

Het smaken en verteren

van het dagelijkse lot

dat over ons

wordt uitgestort:

we ondergaan het

lijdzaam, opstandig,

soms woedend,

soms vermakelijk,

maar doorgaans machteloos:

het leven dwingt ons

het te verteren

zolang het deksel

van de geschiedenis

op onze levende

hoofden blijft klappen…

 

Leo BesouwBlog 883 Versie 22-01-2021

 

Als het virus (hoop)

 

Als het virus

is overwonnen

zal men roemen

wie het beste

kan tongzoenen;

alle talen zal

iedereen spreken,

geen lief woord

zal meer ontbreken;

alle harten zullen

vervuld zijn

van engelenkrullen;

geen dief meer

in de nacht

die ons besteelt

of waarheid verkracht…

 

Leo Besouw


Voor terug naar de startpagina: www.leobesouw.nl waar de andere jaren met tabs aan te klikken!